کاتالوگ الکتروموتورهای جمکو سری YD پایه‌دارB3

الكتروموتورهای سه فاز فشارضعیف جمکو 5.5 الی 90 كیلووات

از نوع آسنكرون القایی با پوسته چدنی میباشد و از پر مصرف ترین نوع ماشین های الكتریكی در صنعت به شمار می رود . رتور این الكتروموتور ها از نوع قفسه سنجابی تزریق شده با آلومینیوم می باشد. خنك كاري آنها با هوا و توسط فن خارجي صورت مي گیرد.

 

7%-
قیمت اصلی 681,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 633,000,000 ﷼ است.
7%-
قیمت اصلی 443,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 412,000,000 ﷼ است.
7%-
قیمت اصلی 569,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 530,000,000 ﷼ است.
7%-
قیمت اصلی 897,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 835,000,000 ﷼ است.
7%-
قیمت اصلی 790,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 735,000,000 ﷼ است.
7%-
قیمت اصلی 719,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 668,000,000 ﷼ است.
8%-
قیمت اصلی 1,087,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 1,000,000,000 ﷼ است.
7%-
قیمت اصلی 988,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 920,000,000 ﷼ است.
7%-
قیمت اصلی 1,580,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 1,470,000,000 ﷼ است.
7%-
قیمت اصلی 1,586,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 1,475,000,000 ﷼ است.