پمپ طبقاتی فشار قوی پمپیران WKL

پمپ افقي گريز از مركز فشارقوي با پروانه‌هاي بين ياتاقاني، موتور جدا، چند طبقه با محفظه ‌هاي شعاعي (برش قائم) مي باشد. هر طبقه توسط اورينگ يا واشر كاغذي آب‌بندي مي شود.

مستندات محصول

لیست قیمت و کاتالوگ پمپ فشار قوی پمپیران WKL