الکتروموتورهای فشارضعیف 75 الی 450 کیلووات جمکو سری YU

الکتروموتورهای سه فاز سری YU (75 الی 450 کیلو وات) از نوع آسنکرون القایی است و به دلیل دارا بودن پوسته چدنی، از پر مصرف ترین نوع ماشین های الکتریکی در صنعت به شمار می رود . رتور این الکتروموتور ها از نوع قفسه سنجابی تزریق شده با آلومینیوم می باشد خنک کاری آنها با هوا و توسط فن خارجی صورت می گیرد.


کاتالوگ الکتروموتور های فشار ضعیف جمکو 75kw تا 450kw به تفکیک

POWER 75KW 90KW 110KW 132KW 160KW 185KW 200KW 220KW 250KW 280KW 315KW 355KW 400KW 450KW
1000rpm YU1311-6A0-datasheet-drawing.pdf YU1312-6A0-datasheet-drawing.pdf YU1313-6A0-datasheet-drawing.pdf YU1314-6A0-datasheet-drawing.pdf YU1351-6A0-datasheet-drawing.pdf YU1352-6A0-datasheet-drawing.pdf YU1353-6A0-datasheet-drawing.pdf YU1354-6A0-datasheet-drawing.pdf
1500rpm YU1311-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1312-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1313-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1314-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1315-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1351-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1352-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1353-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1354-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1401-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1402-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1403-4A0-datasheet-drawing.pdf
3000rpm YU1311-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1312-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1313-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1314-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1315-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1351-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1352-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1353-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1354-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1401-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1402-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1403-2A0-datasheet-drawing.pdf

Data Sheet + Drawing | انحصاری گروه مهندسی پارس تهران