الکتروموتورهای فشارضعیف 5.5 الی 90 کیلووات جمکو سری YD

الكتروموتورهای سه فاز فشارضعیف جمکو 5.5 الی 90 كیلووات از نوع آسنكرون القایی با پوسته چدنی میباشد و از پر مصرف ترین نوع ماشین های الكتریكی در صنعت به شمار می رود . رتور این الكتروموتور ها از نوع قفسه سنجابی تزریق شده با آلومینیوم می باشد. خنك كاري آنها با هوا و توسط فن خارجي صورت مي گیرد.

در دو مدل پایه دار B3 و پایه فلنجدار B35 قابل ارائه خواهند بود


کاتالوگ الکتروموتور های فشار ضعیف جمکو 5.5kw تا 90kw به تفکیک

POWER 15KW 18.5KW 22KW 30KW 37KW 45KW 55KW 75KW 90KW
1000rpm YD1181-6A0-datasheet-drawing.pdf YD1201-6A0-datasheet-drawing.pdf YD1202-6A0-datasheet-drawing.pdf YD1221-6A0-datasheet-drawing.pdf YD1251-6A0-datasheet-drawing.pdf YD1281-6A0-datasheet-drawing.pdf YD1282-6A0-datasheet-drawing.pdf
1500rpm YD1161-4A0-datasheet-drawing.pdf YD1181-4A0-datasheet-drawing.pdf YD1182-4A0-datasheet-drawing.pdf YD1201-4A0-datasheet-drawing.pdf YD1221-4A0-datasheet-drawing.pdf YD1222-4A0-datasheet-drawing.pdf YD1251-4A0-datasheet-drawing.pdf YD1281-4A0-datasheet-drawing.pdf YD1282-4A0-datasheet-drawing.pdf
3000rpm YD1181-2A0-datasheet-drawing.pdf YD1201-2A0-datasheet-drawing.pdf YD1202-2A0-datasheet-drawing.pdf YD1221-2A0-datasheet-drawing.pdf YD1251-2A0-datasheet-drawing.pdf YD1281-2A0-datasheet-drawing.pdf YD1282-2A0-datasheet-drawing.pdf

Data Sheet + Drawing | انحصاری گروه مهندسی پارس تهران