الکتروموتور سفارشی جمکو با قابلیت کار با FC

در این محصولات بنا بر سرعت و توان مورد نیاز مصرف کننده ، تغییراتی در طراحی اعمال خواهد شد تا الکتروموتور توانایی کار با شرایط مذکور را پیدا کند. کاربرد: قابلیت طراحی برای کار با Driver