الکتروموتور سفارشی جمکو فشار قوی

این سری الکتروموتورها دقیقا مشابه سری YR,YK در سطح ولتاژ 6.6 الی 11KV تولید میگردد. سایر شرایط ، مشابه سریهای یاد شده بصورت خاص قابل سفارش خواهد بود. کاربرد: ماشین های صنعتی نظیر کمیرسورها ، تهویه ها ، پمپ های آب در مقیاس بزرگ