الکتروموتور سفارشی جمکو راندمان بالا

بازده يكی از مشخصات مهم موتورهای القايی می باشد كه بالا بودن آن می تواند در مصرف انرژی به ميزان قابل توجهی صرفه جويی كند و از پرداخت هزينه های اضافی جلوگيری نمايد. به همين دليل موتورهای باراندمان بالا بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند. الکتروموتورهای سری YD و YU، بنا به درخواست مشتری می تواند در محدوده الکتروموتورهای راندمان بالا طراحی گردد.