الکتروموتور سفارشی جمکو با خنک کنندگی IC511

الکتروموتورهای با روش خنک کنندگی IC511 از نوع پوسته ی فولادی میباشند. این الکتروموتورها آسنکرون و در دو نوع رتور قفسه سنجابی و روتور سیم پیچی هستند و در طیف گسترده ای از ولتاژ 3~11KV تولید می شوند. موارد کاربرد آنها در انواع متعدد ماشین های صنعتی نظیر کمیرسورها ، تهویه ها ، پمپ های آب در مقیاس بزرگ و … می باشند.
کاربرد: ماشین های صنعتی نظیر کمیرسورها ، تهویه ها ، پمپ های آب در مقیاس بزرگ و …