دانلود کاتالوگ الکتروموتورهای پایه دار سری YU جمکو

الکتروموتورهای فشارضعیف 75 الی 450 کیلووات جمکو سری YU

کاتالوگ الکتروموتور های فشار ضعیف جمکو 75kw تا 450kw به تفکیک

POWER 75KW 90KW 110KW 132KW 160KW 185KW 200KW 220KW 250KW 280KW 315KW 355KW 400KW 450KW
1000rpm YU1311-6A0-datasheet-drawing.pdf YU1312-6A0-datasheet-drawing.pdf YU1313-6A0-datasheet-drawing.pdf YU1314-6A0-datasheet-drawing.pdf YU1351-6A0-datasheet-drawing.pdf YU1352-6A0-datasheet-drawing.pdf YU1353-6A0-datasheet-drawing.pdf YU1354-6A0-datasheet-drawing.pdf
1500rpm YU1311-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1312-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1313-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1314-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1315-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1351-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1352-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1353-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1354-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1401-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1402-4A0-datasheet-drawing.pdf YU1403-4A0-datasheet-drawing.pdf
3000rpm YU1311-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1312-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1313-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1314-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1315-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1351-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1352-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1353-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1354-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1401-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1402-2A0-datasheet-drawing.pdf YU1403-2A0-datasheet-drawing.pdf

Data Sheet + Drawing | انحصاری گروه مهندسی پارس تهران

لیست قیمت بروزرسانی شده و دانلود کاتالوگ رسمی جمکو

 

دریافت کاتالوگ تفکیکی الکتروموتورهای ۱۰۰۰rpm 5.5-55KW سری YU جمکو

 

دریافت کاتالوگ تفکیکی الکتروموتورهای ۱۵۰۰rpm 15-90KW سری YU جمکو

 

دریافت کاتالوگ تفکیکی الکتروموتورهای ۳۰۰۰rpm 15-90KW سری YU جمکو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *